ZAPROJEKTUJMY WSPÓLNIE TWOJĄ GRĘ

“KAŻDEGO DNIA 40 MLN LUDZI POŚWIECA SWÓJ CZS NA GRY. PONAD 30 MILIARDOW GODZIN TYGODNIOWO SPĘDZANYCH JEST NA GRANIU…”

Georgina Stevens TheGuardian

CZYM SĄ GRY SYMULACJE

Odpowiemy na pytanie czym są symulacyjne gry biznesowe. Czym różnią się od innych gier edukacyjnych. Nie każda gra jest symulacją,     a nie każda symulacja ma walory edukacyjne. 

DLACZEGO GRY SĄ SKUTECZNE

Skąd się bierze skuteczność gier jako metody edukacyjnej? Dlaczego Uczestnicy gier przyswajają więcej informacji i zapamiętują ją na długo, nawet jeśli są to trudne zagadnienia?

JAK PROJEKTUJEMY GRY SYMULACJE

Projektowanie gier to współpraca co najmniej dwóch stron. Jest to projekt składający się z kilku etapów, który planujemy zawsze zgodnie z potrzebami Klienta. 

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ GRY

Gry symulacyjne są wszechstronnymi narzędziami. Ich zastosowanie jako głównego scenariusza szkolenia to tylko jedna z wielu możliwości. Nasze doświadczenie wskazuje, że jest ich dużo więcej.

"Z tak wielkimi kosztami stałymi i przerośniętym parkiem maszynowym na pewno nie będziemy konkurencyjni cenowo. Musimy zmienić strukturę kosztów i uelastycznić ją, a szczególnie zwracać uwagę na koszty zamrożonego kapitału"
Marek Woźniak
Uczestnik gry

czym są gry syulacyjne

To wielowymiarowe gry oparte na modelach ekonomicznych. Symulują funkcjonowanie całego rynku, pojedynczego przedsiębiorstwa, lub fragmentu przedsiębiorstwa (np. działu sprzedaży, projektu). 

Edukacyjne symulacje powinny być wieloetapowe – powtarzalność jest elementem nauki. Uczestnicy gry podejmując decyzje wchodzą w interakcję z modelem gry. 

Wynik gry musi być sformułowany w mierzalnych, obiektywnych wartościach. 

DLACZEGO GRY SĄ SKUTECZNE

Udział w szkoleniu opartym na grze symulacyjnej, to przede wszystkim nauka przez doświadczanie. Ten sposób nauki stoi prawie na samym szczycie Piramidy Uczenia i pozwala na zapamiętywanie od 70% do 80%  pozyskiwanej wiedzy. Ponadto w grach ma znaczenie jeszcze kilka czynników:

  • sytuacje symulowane są zbliżone do rzeczywistych
  • pojawiają się emocje – doświadczenie sukcesów i porażek
  • następuje działanie i obserwowanie skutków oraz wnioskowanie, a w kolejnych etapach powtórzenie tego procesu

JAK PROJEKTUJEMY GRY SYMULACJE

1. ANALIZA CELÓW KLIENTA

Jest to pierwszy ale najważniejszy etap projektowania gry. Wspólnie z Klientem musimy uzgodnić jakie cele ma gra realizować. Czego i kogo ma uczyć?

2. KONSTRUKCJA FABUŁY

Planujemy fabułę. Czy będzie to firma produkująca samoloty czy szyjąca buty. Czy produkcja, czy usługi, a może transport, budowlanka lub IT?

3. MODEL MATEMTYCZY

Model matematyczny i algorytm gry to jej serce. Dzięki nim symulacja odzwierciedla zjawiska i procesy, które mają być przedmiotem nauki. Ten etap to najwięcej pracy z naszej strony.

4. REKWIZYTY I PLANSZE

Projektujemy gry planszowe i arkuszowe (rozgrywane na formularzach - też on-line). Rekwizyty muszą odzwierciedlać fabułę i model matematyczny a do tego muszą być estetyczne.

5. PRODUKCJA GRY

To jest etap, który często zlecamy zewnętrznemu partnerowi . Czasami Klient sam chce wyprodukować elementy gry na bazie swoich gadżetów reklamowych.

6. TEST WRAŻLIWOŚCI

Ostatni etap to kontrola czy wszystko działa i służy realizacji celu. Najczęściej są to próbne rozgrywki z informacją zwrotną i drobne korekty w modelu i algorytmie.

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ GRY

Poza wykorzystaniem gier jako podstawowego narzędzia szkoleniowego, możemy je z powodzeniem wykorzystywać:

  • jako inspirację przed szkoleniem z danego tematu lub wzmocnienie transferu wiedzy po szkoleniu z danego tematu
  • jako mocny akcent na rozpoczęcie lub zakończenie cyklu rozwojowego
  • jako narzędzie do rozwiązania konkretnego problemu
  • jako urozmaicenie i wzmocnienie praktyczne, długiego cyklu warsztatów (gdy następuje znużenie zwykłym warsztatem) 
  • jako narzędzie podczas sesji AC lub DC
  • jako wydarzenie integracyjne dla grup preferujących gry “poważne” nie będące tylko zabawą

Zróbmy to,

RAZEM

DSC_0652
Przewiń na górę