ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE [MBO]

Skuteczne zarządzanie musi kierować wizję i wysiłek całej kadry kierowniczej ku wspólnemu celowi.

AUDYT

AUDYT OBECNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ORGANIZACJI

WDROŻENIE

ZAPROJEKTOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE

WALIDACJA

KONTROLOWANIE WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE

01

AUDYT OBECNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ORGANIZACJI

Celem jest szczegółowe zrozumienie procesów, narzędzi, procedur i dokumentów, jakie menedżerowie waszej firmy stworzyli i wdrożyli na przestrzeni lat. 

AUDYT SYSTEMU

 

Projekt rozpoczyna się analizą obecnych systemów zarządzania we wszystkich działach organizacji.  Nasi  ekspercie odwzorują istniejący system zarządzania, którym posługują się Państwa menadżerowie w realizacji postawionych przed nimi zadań.

Celem audytu jest zidentyfikowanie, elementów systemu zarządzania funkcjonujących poprawnie,  oraz brakujących. 

Wykonywane są również obserwacje pracy i analizy mające na celu stworzenia statystycznego obrazu każdego działu w zakresie: wzrostów lub spadków wydajności, zmian wielkości sprzedaży, czy zmian w strukturze kosztów. 

Poznanie danych historycznych umożliwi już fazie operacyjnej postawienie głównych celów zarządu oraz ich kaskadowanie w dół.

Badane są takie aspekty jak:

Stawianie i operacjonalizacja celów

Planowanie i wykonywanie zadań służących realizacji celów

Narzędzia kontrolne systemu celów

Sposoby sprawozdawczości i raportowania aporty

Wskaźniki efektywności

Instrukcje i procedury

PROJEKTOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE

Wdrażanie Systemu Zarządzania przez Cele opiera się na współpracy konsultantów i pracowników firmy przy opracowywaniu narzędzi systemowych.

02

WDROŻENIE SYSTEMU

Mając dane historyczne zebrane podczas fazy audytowej, wspólnie z Zarządem określane są cele strategiczne firmy, które są wpisywane do kart celów zarządu i kaskadowane w dół organizacji. 

Cele zarządu następnie są operacjonalizowane przez kadrę średniego i niższego szczebla. 

Kolejny etap to stworzenie systemu zarządzania wspólnie z dyrektorami i kierownikami poszczególnych komórek tj. narzędzi planistycznych i kontrolnych wraz z kluczowymi wskaźnikami efektywności KPI (Key Performance Indicators). Narzędzia systemowe są testowane, modyfikowane i rozwijane. 

Ostatni etap to opracowanie instrukcji oraz procedur a także napisanie podręcznika systemowego.

Wspólnie zbudujemy :

System celów na kazdym poziomie zarządzania

Komplet narzędzi planistycznych i kontrolnych

Wskaźniki efektywności (KPI)

03

KONTROLOWANIE WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE

W kolejnych krokach – iteracjach, sprawdzamy stabilność systemu i jego implementację.

WALIDACJA

W tej fazie naszym celem jest ustabilizowanie i ugruntowanie wdrożonych zmian poprzez audyty powdrożeniowe oraz wspomaganie koordynatorów ze strony klienta przy wdrażaniu kolejnych rozwiązań.

Zróbmy to,

RAZEM

wizytówka_pn
Przewiń na górę